İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

İşyerinde Zorbalık - Mobing Nedir?

Mobing, davranış korkutucu olduğunda ve kendini tekrar ettiğinde ortaya çıkar. İşyerinde gerçekleşen zararlı, hedefli davranışlarla ilgilidir. Nefret dolu, saldırgan, alaycı veya korkutucu olabilir. Bir kalıp oluşturur ve genellikle bir kişiye veya koşullar altında kendilerini savunamayacak durumda olan birkaç kişiye yöneliktir. Gerçekten hoş değil.

Bazı zorbalık örnekleri şunlardır:

 • Başkasının hakkında gereksiz şaka yapmak
 • Can sıkıcı yorumlar yapmak
 • Hakaret etmek
 • Aşırı sert veya haksız eleştiri
 • Görmezden gelmek veya sosyal izolasyon
 • Kasıtlı olarak yanlış veya eksik bilgi sağlamak
 • Anlamsız görevler vermek
 • Kamuoyunda eleştirmek
 • Tehditler, aşağılama ve diğer sözlü taciz

Mobing Kim Yapar?

Herkes zorbalık yapabilir. Zorbalık yapan patron, doğrudan iş arkadaşı veya astı olabilir. Sinir bozucu olarak deneyimlenen her şey zorbalık değildir. Örneğin, bir yönetici eleştiride bulunduğunda veya bir çalışanın kötü performansını değerlendirdiğinde, bu zorbalık olarak kabul edilmez. Doğrudan işyeri davranışı veya iş performansı ile ilgili olan nesnel ve yapıcı eleştiri ve disiplin önlemleri zorbalık olarak kabul edilmez. Ancak, bir kimseyi sebepsiz yere korkutmayı veya küçük düşürmeyi amaçlayan eleştiriler, zorbalık olarak kabul edilir.

Zorbalık genellikle sözlü olarak gerçekleştiğinden ve duygusal düzeyde bir etkiye sahip olduğundan, her zaman başkaları tarafından görülmeyebilir. Ama ne yazık ki yaygın bir sorun.

Yasal Çerçeve Nedir?

Çalışma Koşulları Yasası

Zorbalık, Çalışma Koşulları Yasasında tanımlandığı gibi psikososyal iş stresi kapsamına girer. İşverenler, bu yasa gereği, bu tür işgücü stresini önlemeye veya sınırlandırmaya yönelik bir politika izlemekle yükümlüdür.

Eşit Muamele Yasası

Dini, inancı, siyasi görüşü, ırkı, cinsiyeti, uyruğu, heteroseksüel veya eşcinsel yönelimi veya medeni durumu nedeniyle zorbalık yapılıyorsa Eşit Muamele Kanunu hükümlerine aykırıdır.

Bu nedenle, işverenin, mümkün olduğunda zararlı zorbalık davranışlarını önleme ve bir politika oluşturma görevi vardır.

Artan Mobing Riski

Zorbalık, birçok kuruluşta önemli bir sorundur. Ancak bazı durumlarda, zorbalık davranışı buna gizlice girebilir.

Zorbalık, çalışma ortamlarında daha yaygındır:

 • Stresli ve veya değişikliklerin olduğu yerler
 • Yoğun iş yükünün olduğu yerlerde
 • Çalışan davranışlarıyla ilgili belirsiz bir politikanın olduğu durumlarda
 • Zayıf iletişim ve karşılıklı ilişkilerin olduğu yerlerde
 • Çalışanların sıkıldığı yer
 • Çalışanların iş güvenliği konusunda endişeleri olduğunda

Mobing Uygulanan Kişi İçin Sonuçları

Zorbalık, fiziksel ve zihinsel sağlık için ciddi sonuçlar doğurabilir. Zorbalığa maruz kalan çalışanlar:

 • İş sırasında veya iş hakkında düşünürken kaygı yaşayabilir
 • Yüksek tansiyon gibi fiziksel semptomları olabilir
 • Tip 2 diyabet riski daha yüksek
 • Uyku sorunları yaşayabilir
 • Baş ağrısı ve iştahsızlık gibi somatik semptomlar yaşayabilir

Bu nedenle, zorbalığa uğrayan kişi için sonuçlar oldukça ciddi olabilir.

İşverenler

Politika oluşturmayan ve zorbalığın o kadar da kötü olmadığını düşünen işverenler hata yapar. Zorbalık, çalışanların iş performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu nedenle şirketin sonucunu doğrudan etkiler.

Zorbalığın bilinen sonuçları şunlardır:

 • Yasal maliyetler veya şirketin taranması nedeniyle mali kayıp
 • Azaltılmış emek verimliliği
 • Daha yüksek devamsızlık
 • Şirketten ayrılan kilit çalışanlar
 • Zayıf takım dinamikleri
 • Çalışanların daha az güven, bağlılık ve sadakati

Mobing uygulamasından suçlu bulunan çalışanlar, elbette disiplin cezaları ve hatta istihdamın feshi gibi olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilir. Ancak bu o kadar sık ​​olmaz, çünkü mobing görünür değildir ve genellikle üstesinden gelinmesi zordur.

Mobingle mücadele edilmediğinde, özellikle zorbalık gizlice gerçekleştiğinde ve hatta bazen şirket kültürünün bir parçası olduğunda, insanların zorbalığa devam etmesi daha kolay hale gelir. Örneğin, zorbaların başkalarının çabalarının onurunu talep ettiği veya arzu ettikleri terfiyi elde etmek için kasıtlı olarak başkalarının performansını sabote ettiği bir kültür olabilir. Zorbalar daha yüksek işlevlerde bu şekilde yuvalanır. Giderek daha fazla üst düzey personel zorbalığı bir araç olarak kullanmakta ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmektedir.

Korku Kültürü

Korku Kültürü işyeri hedeflerine ulaşmak için bir araç haline geldiğinde işler daha da kötüleşebilir. Bu gibi durumlarda korku, iş hedeflerini gerçekleştirmek ve sadakati sağlamak için bir araç olarak kullanılır. Çalışanlar, zorbalara (mobing) müsamaha gösterildiğini anladıklarında, bunun sonucu bir korku iklimi olabilir. Birçok çalışma, bir yanda zorbalık ile diğer yanda otokratik bir liderlik ve çatışmaları çözmenin veya anlaşmazlıkları çözmenin otoriter bir yolu arasında bir ilişki olduğunu doğrulamıştır. Çalışanlar yoluna devam edecek, ancak şirketin ödediği bedel yüksek olacaktır.

Av. İpek Kul İzmir Avukatlık Bürosu Sizin İçin Ne Yapabilir?

İşyerinde mobing meydana gelirse, hem işveren hem de ilgili çalışanlar sorunludur. Böyle bir problem çözülmek için vardır. Türk iş hukuku çerçevesinde sorunların çözülmesine elbette yardımcı olabiliriz. Davanın ciddi bir şekilde tırmandırılması durumunda, bu genellikle mobinge uğrayan ve/veya mobinge maruz kalan kişinin iş sözleşmesinin feshi ile sonuçlanacaktır.

Bu konuda yardımcı olmaktan doğal olarak mutluyuz. Bu bizim işimiz. Ama bu sorunu çözmez. mobingin artık sorun olmadığı, herkesin kendini rahat hissettiği ve çalışmanın keyifli olduğu bir kurum kültürü oluşturmak için sizinle ve diğer tüm dış taraflarla birlikte çalışmayı tercih ediyoruz. Sonuçta, şirket sonuçları da dahil olmak üzere herkes için en fazla kârı sağlayan budur.

Bir Sorunuz Var Mı?

Bu makale ile ilgili bir sorunuz varsa, bize herhangi bir yükümlülük altına girmeden iletebilirsiniz. O zaman sizin için neler yapabileceğimizi belirtebiliriz. Bugün bizi arayın veya e-posta gönderin. Size yardım etmeyi seviyoruz. Sloganımız boşuna değil: "Sizin sorununuz, bizim ilgimiz."

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı