İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde yapılabilir.

Borcun tahsili ve ödenmesi ile ilgili tüm usul ve esaslar, icra ve iflas hukuku tarafından düzenlenmiştir. Cebri icrada, ihtiyaç duyulduğunda icra müdürlerinin talep etmesi üzerine, tüm kolluk kuvvetleri de görevlendirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak polis görevlendirilmektedir.

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel mahkemeye icra ceza mahkemesi denmektedir.

İcra Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

İcra ceza mahkemeleri, özel kanunlara bağlı ceza mahkemelerinden olduğu için, sadece icra ve iflas ile ilgili davalara bakmakla görevlidir.

Bu kapsamda, icra mahkemesi tarafından bakılabilecek davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu
 • Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu
 • Kiracının işlediği suçlar
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu
 • Ticareti terk etme suçu
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu
 • Taahhüdü ihlal suçu
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu
 • İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu
 • Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararlarına uymama suçu
 • Artırmadan çekilme suçu

Uzmanlık Alanlarımız

İletişim

İzmir'de tavsiye edilen bir avukat tarafından hızlı yasal tavsiye almak ister misiniz? O halde şimdi bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz ve ilk telefon görüşmesi tamamen ücretsiz. Sloganımız boşuna değil: sizin sorununuz, bizim ilgimiz.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı