İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Tedarik amacıyla uyuşturucu bulundurma iddiaları son derece ciddidir ve uzun hapis cezalarıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, bu tür iddialarla karşı karşıya kalan herhangi bir kişinin, başlangıçta derhal yasal tavsiye ve temsile başvurması hayati önem taşımaktadır.

Böyle bir suç işlediğiniz iddia edilirse, 0 553 614 64 16 no'lu telefondan bizi arayabilirsiniz. Telefondan uzmanlarımızla iletişime geçmekten veya iletişim formumuzu doldurmaktan lütfen çekinmeyin.

İzmir Uyuşturucu Suçları

Temin etme niyetiyle bulundurma suçundan mahkûmiyeti güvence altına almak için, kovuşturmanın makul bir şüphenin ötesinde aşağıdakileri yerine getirmesi gerekir:

  1. Sanık veya şüpheli, kontrollü bir uyuşturucuya sahiptir.
  2. Sanık veya şüpheli'nin uyuşturucuyu bir başkasına tedarik etmeyi amaçlaması.

İkinci unsur, kontrollü ilacı bir başkasına tedarik etme niyetini gerektirir. Suç eyleminin bir bireyin niyetinde olduğunu belirtmek önemlidir, bir bireyin uyuşturucuları fiziksel olarak bir başkasına sağladığını kanıtlamasına gerek yoktur.

Savcılık, gözetleme, telefon kanıtı, tanık ifadesi veya kabul yoluyla doğrudan kanıt sağlama niyetini kanıtlamaya çalışacaktır. Bununla birlikte, tedarik etme niyeti, bir kişinin kişisel kullanımıyla tutarsız olan kontrollü uyuşturucu miktarına sahip olması veya kişinin arzı gösterecek düzeyde uyuşturucuyla ilgili ekipmana sahip olması yoluyla da anlaşılabilir. Bu kapsamlı bir liste değildir ve bu davalardaki kanıtlar, öne sürebileceğiniz bir savunmanın temelini oluşturmaya yardımcı olabileceğinden, itiraz edilip edilemeyeceğini belirlemek için değerlendirilmelidir.

İddia makamı, niyetin ikinci unsurunu yerine getiremezse, tedarik etme niyetiyle uyuşturucu bulundurmaktan değil, sadece çok daha az ciddi bir suç olan kontrollü bir uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunacaksınız.

Uyuşturucu Suçu Nedir?

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

TCK Madde 188

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.)

a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Suçtan hüküm giymeniz halinde, suç teşkil eden davranış sonucunda elde ettiğiniz herhangi bir menfaati geri almak için ciddi mali sonuçları olabileceğinden, bu süreç boyunca iyi bir ceza avukatı tarafından temsil edilmeniz son derece önemlidir.

İpek Kul Nasıl Yardımcı Olabilir?

Bir suçla itham edildiyseniz, davanız, uzman ceza avukatı ekibimizdeki ortaklardan biri veya kıdemli yardımcı avukatlar tarafından ele alınacaktır. Ekibimiz, İzmir'de tavsiye edilir ve yargılamalar boyunca size net tavsiyeler ve uzman temsili sağlar. Bunun sizin ve aileniz için göz korkutucu bir zaman olacağını takdir ediyoruz ve bu süreç boyunca tam olarak desteklenmenizi sağlayacağız.

Acil bir avukat ihtiyacınız varsa, tüm yıl boyunca günde 24 saat hizmet veren uzman polis karakolu temsilcilerimiz bulunmaktadır. Normal çalışma saatleri dışında acil yardıma ihtiyacınız varsa lütfen 0 553 614 64 16 telefon numarasından bizimle iletişime geçin.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı