İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Bireyler gibi şirketler de ceza hukukuna tabidir ve kovuşturulabilir. Son birkaç yıldır, savcıların hem İzmir'de hem de denizaşırı ülkelerde şirketleri hedef almasında bir eğilim görüldü.

Bir şirketin soruşturması ve kovuşturması, çoğu zaman, en üst düzey personeli içerebilecek kişilere karşı yürütülen işlemlerle paralel olarak yürütülür. Mahkumiyet halinde, şirketler önemli bir para cezası bekleyebilir, ayrıca müsadere ve maliyet ödemeleri yapmaya mahkum edilebilir. Şirket, yetkililerle ertelenmiş bir kovuşturma anlaşması şeklinde bir anlaşmaya varırsa, ceza, tazminat ve masrafları karşılamak için ödeme yapmak zorunda kalacak ve ayrıca kendini reform ettiğini kanıtlamak zorunda kalacak. Bu, bir şirketin uyumluluk ve etik politika ve prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak için bağımsız bir izleyicinin atanmasına yol açabilir. Bununla birlikte, ceza davası sonuçlandırılırsa, şirket neredeyse kaçınılmaz olarak, tümü hafifletilmesi ve kontrol altına alınması gereken kamu sözleşmelerinden men edilme, devam eden hukuk davaları ve itibar kaybı riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.

Sıklıkla yargı sorunları ortaya çıkar ve bir şirket kendisini aynı veya benzer gerçeklere dayanan ancak hem İzmir içinden hem de Türkiye'de farklı müfettişler, savcılar ve düzenleyiciler tarafından yürütülen soruşturmalara tabi bulabilir.

Bu alanda önemli davalar üzerinde çalıştıktan sonra, kurumsal cezai sorumluluk konularında tavsiyelerde bulunmak için iyi bir konumdayız ve şirketlere soruşturma, kendi kendine bildirimde bulunma ve en uygun sonuca ulaşmak için savcılarla müzakere sürecinde rehberlik etme konusunda güveniyoruz. Çeşitli müşteri tabanımız, diğer borsaya kayıtlı veya uluslararası şirketlerden geleneksel küçük işletmelere kadar uzanır.

Nasıl yardımcı olabiliriz

  1. Sorunları belirlemek ve riskleri kapsamak için dahili soruşturmalar yürütür, yetkili makamlara kendi kendine bildirimde bulunup bulunmayacağına ve eğer öyleyse en iyi nasıl bildirileceğine dair tavsiyelerde bulunuruz.
  2. Avukatlarımız ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları konusunda rakipsiz bir deneyime sahiptir ve size süreç, bir anlaşmaya varmak için en iyi stratejiniz hakkında tavsiyelerde bulunabilir ve ardından anlaşmayı müzakere edebiliriz.
  3. Aynı veya benzer davranışın denizaşırı ülkeler de dahil olmak üzere birden fazla kurum tarafından soruşturulduğu karmaşık davalarda sizi yönlendirebiliriz. Bu gibi durumlarda, mümkün olan en iyi ortak tavsiyeyi sağlamak için dünya çapındaki uzmanlarla ortaklık yapıyoruz.
  4. Uzman ceza avukatı olarak ve bir anlaşma teklif edilmemişse veya kabul edilemezse, gerektiği gibi savunulduğundan emin olabiliriz.
  5. Yöneticilere ve yetkililere görevleri ve belirli uyum/yönetim yükümlülükleri ve sorunları hakkında tavsiyelerde bulunuruz.

Bizim yaklaşımımız

Bu alandaki yasaların karmaşık olduğunu ve bazen öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini anlıyoruz. Şirketlere kurallar konusunda rehberlik edebilir ve kendilerini maksimum avantaj sağlayacak şekilde konumlandırmalarına yardımcı olabiliriz.

Özel cezai uzmanlığımızı taşımak için diğer kurumsal hukuk firmalarıyla birlikte çalışmaktan veya kurumsal müşteriler için mümkün olan en iyi sonucu güvence altına almak için bağımsız olarak çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kapsamlı bir hizmet sunmak için İtibar Yönetimi, Sivil Dolandırıcılık, Düzenleyici ve Kurumsal ve Ticari alanlardaki meslektaşlarımızla da yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Şirketinizin olası cezai suistimal riskiyle ilgili endişeleri varsa, lütfen uzman kurumsal suç avukatlarımızdan biriyle iletişime geçin.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı